Езера

Успешно са реализирани две езера:

 

Eзеро с площ на изолацията от 20 000м2 и обем 45 0003. Езерото е с дълбочина 3,5м. Предназначението му е да осигурява напояването на тревните площи на голф-клуб “Блексирама”. Облицовката е от РVС мембрана.

 

Високопланинско езеро с площ на изолацията от 7500м2 , обем 30 000 м3 и височина на водния слой 14,5м.
Предназначено е за захранване на водните оръдия за изкуствен сняг по пистите на Боровец. Облицовката е от ПП.